Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Lenartowski

Blazon

W złotej tarczy, czarny równoramienny krzyż, na końcach którego po jednej srebrnej róży o złotych pąkach. Na nim, złożono niebieską tarczę sercową, na której czarny łeb wołu, z czerwony językiem i złotą obręczą w nozdrzach. Klejnot: z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta niebieska chorągiew kościelna o trzech latzach, na której złota, pięcioramienna gwiazda ponad łódką, takiej samej barwy. Labry: niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Lenartowskich, pochodzącej z miasta Kutno, województwo łódzkie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy i żeńscy potomkowie fundatora, tak dugo jak używać będą nazwiska Lenartowski.

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Lenartowskich, został zarejestrowany pod numerem 200921 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 26 września 2021 roku

Autor

Projekt i wykonanie - Alice Wallenberg