Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Smykała

Blazon

Tarcza dzielona w słup, barwy czerwono-niebieskiej. W 1, złote poroże jelenia w słup, odrostkami w prawo, z lewa trzy liście dębu złożone w słup, skierowane w lewo skos. W 2, kolumna stylizowana na jońską, na niej otwarty dom z dachem skośnym, w nim złożona otwarta księga, wszystko barwy złotej. Klejnot: na nałęczce barwy czerwono-złoto-niebieskiej, kałamarz z gęsim piórem, wszystko barwy złotej. Labry: prawe czerwone podbite złotem, lewe niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Smykała wywodzącej korzenie przodków ze Śląska Opolskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie pochodzący od Fundatora, w tym: syn Szymon i córka Barbara, tak długo jak stosować będą nazwisko Smykała, oraz osoby uprzywilejowane w aneksie do tego aktu rejestracyjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Smykała, został zarejestrowany pod numerem 060224 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Autor

Brak danych