Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Krajewski herbu Raróg

Raróg

Blazon

Na złotej tarczy, tarczka rombowa barwy zielonej na której srebrna laska eskulapa ze złotą kulą i złotym wężem, w towarzystwie dwóch liter Z i K w barwie czarnej. Labry: prawe – zielone podbite złotem, lewe – zielone podbite srebrem. Klejnot: na złoto-zielono- srebrnej nałęczce, Raróg w barwie złotej, z czerwonym dziobem, o srebrnych nogach z czerwonymi szponami.U dołu na wstędze sentencja Primum non nocere.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla potomków wywodzących swoje korzenie z rodu Raróg, w dowód pamięć dla Zbigniewa Krajewskiego. Intencją fundatorki tego herbu, Jadwigi Zawadzkiej – Krajewskiej, jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego, obok wspomnianego Zbigniewa Krajewskiego, jest fundatorka jak również osoby wskazane w aneksie.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny Raróg, został zarejestrowany pod numerem 100523 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

W imieniu komisji heraldycznej roli herbowej Nova Heroldia potwierdza prezes i heraldyk Norbert Wacławczyk.

Jelenia Góra, 15 maja Roku Pańskiego 2023.

Autor

Projekt - brak danych, wykonanie - Kamil Wójcikowski.