Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Wroński

Blazon

Na niebieskiej tarczy, złota kotwica złożona w podstawie, na której czarny kruk w towarzystwie dwóch złotych nart, w słup w obszarze lewej i prawej flanki. Klejnot: z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta grupa trzech osób, przedstawiajacych rodzinę w uścisku. Mężczyzna, kobieta z małym dzieckiem pośrodku. Labry: niebieskie podbite złotem. U dołu na wstędze łacińska sentencja, Unguibus et rostro.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego, dokonano dnia 18 lipca, Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Wrońskich, pochodzącej z Bydgoszczy, pod numerem 160222. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są: fundator oraz wszyscy jego potomkowie którzy wyrażą taką wolę, w linii męskiej i żeńskiej o ile będą się posługiwać nazwiskiem Wroński. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Wrońskich, został naniesiony pod numerem 160222 do rejestru w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. 

Jelenia Góra, 18 lipca 2022 roku.

Autor

Koncepcja - Fundator i Kamil Wójcikowski, który wykonał także projekt graficzny.