Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Salewski

Blazon

W zielonej tarczy, na której rozsiane czarne krople, srebrny słup. Na nim, z krawędzi górnej tarczy wyrasta czarny korpus wiertła z głowicą gryzową ku dołowi. Klejnot: z nałęczki w barwach czarno-zielono-srebrnych wyrasta srebrna kolumna grecka, obłożona czarną głową byka. Labry: u góry w 1/3 wysokości czarno-srebrne, poniżej zielono-srebrne.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Herb ukazuje fakt, że Fundator jest inżynierem wiertnictwa, a konkretnie wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej. Wiertło wiertnicze od ropy naftowej położone na białym słupie, który z kolei leży na zielonym polu usianym czarnymi kroplami w schematyczny sposób obrazuje proces wiercenia przez warstwę roponośną. W klejnocie kolumna wzorowana na tą z Akropolu wskazuje na związek Fundatora z miastem Ateny, zaś głowa byka nawiązuje do jego znaku Zodiaku oraz faktu, że byk to jedno z jego ulubionych zwierząt.

Fundacja

Wpisanie herbu do rejestru Polskiej Roli Herbowej, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Macieja Pawła Salewskiego, wywodzącej korzenie przodków z miejscowości Krosno, województwo podkarpackie. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. 

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Salewski.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Salewski, został zarejestrowany pod numerem 181023 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, 

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski.