Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Guzek

Blazon

W czerwonym, pióro złote skrzyżowane z szablą srebrną w pochwie takiej samej barwy. Klejnot, wzniesione dwie ręce w błękitnych rękawach ze srebrnymi mankietami, dzierżące napiętą, skierowaną w prawo procę barwy brązowej z czarnymi gumami. Labry barwy czerwonej podbite złoto-srebrną szachownicą. Poniżej tarczy rozwinięta wstęga złota z dewizą: FACTA NON VERBA.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Guzek dokonano na wniosek pana Krzysztofa J. Guzka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że dnia 09 grudnia Roku Pańskiego 2010 herb własny rodziny Guzek został zarejestrowany pod numerem 091210 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Wola fundatora uprawnienia używania tego herbu rozszerza się na siostrę.

Autor

Brak danych