Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Stypka

Blazon

W tarczy dzielonej w pas, w czarnym pomiędzy dwoma złotymi kielichami w słup rzedem w pas, złożono krzyż kawalerski tej samej barwy, całość ponad srebrna listwą złożoną przy linii cięcia. W srebrnym, podwyższona wygieta ku górze podstawa czarna na której złożono podkowę srebrną. Klejnot na hełmie ozdobionym opaską czarno srebrną głuszec w barwach naturalnych w pozycji godowej. Labry w barwach czarnych podbite srebrem. Na wstędze pod tarczą umieszczono dewizę: In Aeternum.

Genealogia

Najstarszym znanym przodkiem rodu Stypka był Adam Stypka (ur. ca 1936) Urzędnik Państwowy, który poślubił Stefanię z domu Czernisz. Urodziło im się sześcioro dzieci, trzech synów i trzy córki: Bogdan, Ryszard, Jolanta, Teresa, Urszula i Mariusz. Ich syn Ryszard Stypka w roku 1976 zawarł związek małżeński z Krystyną z domu Cichy, której rodzice to Rozalia i Bolesław Cichy. Ze związku tego przychodzi na świat czworo dzieci, a mianowicie; Krystian (fundator herbu własnego), Adam, Przemysław i Mateusz. Rok 1999 jest przełomowy w jego życiu, żeni się z Małgorzatą z domu Kuczkowska h. Jastrzębiec. W 2002 roku rodzi się ich syn Norbert.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Stypka dokonano dnia 09 lipca w roku 2011 na wniosek Krystiana Stypka, który czyni to również w imieniu ojca i swoich braci Adama, Przemysława i Mateusza. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 09 lipca Roku Pańskiego 2011 herb ten został zarejestrowany pod numerem 090711 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu Polskiej Wspólnoty Heraldycznej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Stypka. Wolą fundatora jest rozszerzenie uprawnień do legitymowania się tym znakiem herbowym na ojca Ryszarda Stypka i jego żonę Krystynę Cichy oraz swoich braci Adama, Przemysława i Mateusza oraz ich potomków w linii męskiej.

Autor

Brak danych