Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Stolarski

Blazon

W czerwonej tarczy herbowej mała tarczka srebrna, w której umieszczono złożone w krzyż siekierę i nóż w barwach naturalnych. Klejnot trzy stojące, zielone liściaste gałęzie o określonej ilości liści. Prawa gałąź posiada osiem listków, środkowa dziewięć, lewa dziesięć listków. Labry w barwach czerwono-srebrnych.

Genealogia

Linia genealogiczna udokumentowana źródłowo sięga roku 1862 i odnosi się do przodka Adama Stolarskiego z Czekażowic koło miejscowości Tarły. Jego bezpośrednim potomkiem jest Józef Stolarski urodzony w 1905 roku w Julianowie. Jego syn, Edmund Stolarski urodzony w Tomaszowie, doczekał się aż czterech męskich potomków, kontynuatorów rodu Stolarski. Między innymi Edmunda, Andrzeja, Ryszarda i Mariusza Stolarskich.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 200606. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od Mariusza Stolarskiego tak długo jak używane będzie nazwisko Stolarski.

Autor

Brak danych