Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dawidowicz

Blazon

Na niebieskiej tarczy, złoty krzyż ormiański chaczkar. Pomiędzy jego ramionami w obszarach ćwiertni 1,4 wagi szalowe złote, w 2,3 złote laski Eskulapa. Klejnot, złota głowa lwa w koronie. Labry niebieskie podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Barwy niebiesko-złote zastosowane w budowie godła herbu oraz labrów, nawiązują do dawnych terenów Polski, należących obecnie do Ukrainy, gdzie zamieszkiwał pradziadek Julian, adwokat i dziadek fundatora, Zdzisław. Barwa niebieska akcentuje również motto rodziny, sprawiedliwość i lojalność. Złoty krzyż ormiański zajmujący centralne miejsce na tarczy herbowej jest symbolem pochodzenia protoplastów rodu Dawidowiczów, którzy przywędrowali w okolice Lwowa z Armenii. W nowej ojczyźnie ród ten zasiedział się, rósł i odcisnął swój ślad w mieście królewskim Lwowie. Na pamiątkę tego momentu w klejnocie został obrany symbol złotej głowy lwa w koronie o takiej samej barwie, nawiązujący do jednego z elementów herbu dawnego powiatu lwowskiego, jakim jest kroczący lew w koronie. Swoistą wymowę związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny, są powtórzone elementy godła, waga szalowa i laska eskulapa. Złota barwa symbolizuje sprawiedliwość, ma również wskazywać na status wykonywanego zawodu sędziego i adwokata, których to profesji przedstawicielami byli pradziadek i dziadek fundatora. Nie mniej wymowny jest powtórzony symbol złotej laski eskulapa, jako znak profesji lekarskiej. Także te elementy, oprócz określenia profesji obecnych członków rodu Dawidowiczów, są poprzez ich umieszczenie w godle herbu, łącznikiem więzi rodzinnych. Ich reprezentantem jest fundator Marek Dawidowicz wraz z synem Tomaszem, oraz brat fundatora Jacek, wraz ze swoim męskim potomkiem Michałem.

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Dawidowiczów dokonano Roku Pańskiego 2020 dla Pana Marka Dawidowicza. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. 

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Dawidowiczów został zarejestrowany pod numerem 070220 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. 

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdzają: Prezes, Norbert Wacławczyk (rola herbowa) za zgodność genealogiczną i heraldyczną Heraldyk, Robert Fidura z Warszawy, za zgodność heraldyczną.

Jelenia Góra, 20 lutego 2020 roku.

Autor

Koncepcja symboliczna - Kamil Wójcikowski i Robert Fidura, wykonanie - Kamil Wójcikowski.