Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Furmanek herbu Furmix

Furmix

Blazon

Na niebieskiej tarczy, w podstawie, koło wozowe. Na nim zaćwieczona waga szalkowa. Wszystko w barwie złotej. Klejnot: W otwartym wieńcu laurowym barwy naturalnej, złożonym na nałęczce o barwach zmiennych tarczy, wyrasta umięśnione ramię atlety, w słup. Labry: Niebieskie podbite srebrem. U dołu na wstędze motto rodziny Citius Altius Fortius.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Herb własny Furmix, rodziny Furmanek, to nie tylko zbiór elementów które ilustrują pochodzenie przodków tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. Zastosowane w budowie herbu elementy nawiązują podobnie jak jego nazwa własna Furmix, nie tylko do nazwiska ale również do ważnych momentów i wydarzeń w rodzinie fundatorów. Godło herbu w postaci złotej wagi szalkowej zaćwieczonej na złotym kole wozowym, jest swoistym nawiązaniem do pozycji społecznej jaką fundator osiągnął w stosunku do symbolicznie przedstawionych przodków. Symbolem tym jest koło wozowe, oznaczające pochodzenie nazwiska, wywodzącego się od nazwy odzawodowej, a więc profesji furmana. Waga szalkowa, jako część godła, symbolizuje wykształcenie prawnicze, jak też wykonywany zawód radcy prawnego. Złota barwa tych elementów, nawiązuje do ambicji i obecnego statusu społecznego. Także klejnot herbu jest uświetnieniem żywej tradycji rodzinnej, kultywowania idei sportu, która od pokoleń jest pielęgnowana w rodzinie fundatora. Otwarty zielony wieniec laurowy otaczający ramię atlety, jest bezpośrednim nawiązaniem do sukcesów sportowych samego fundatora, jak też hołdem składanym przodkom, szczególnie dziadkowi Zdzisławowi Furmankowi. Uwieńczeniem tej symboliki jest motto, czy jak kto woli zawołanie herbu, zapożyczone od sentencji upamiętniającej pomnik dziadka, a brzmiące: Citius Altius Fortius.

Symbolika herbu jest swoistą wymową związku pokoleniowego, pomiędzy przodkami a obecnymi przedstawicielami rodziny. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Prosta interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została konsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

Fundacja

Fundacji znaku rodowego Furmanek dokonano Roku Pańskiego 2021 poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej, dla rodziny Pana Tomasza Furmanka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Furmanek został zarejestrowany pod numerem 110221 w roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez jej publikacji w herbarzu tejże roli.

Autor

Brak danych