Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Zygmunt

Blazon

W tarczy dwudzielnej w skos zielono niebieskiej trzy gwiazdy pięcioramienne, srebrno-złoto-srebrna na skosie czarnym o skrajach: dół, skraj złoty podpartym wężykiem generalskim takiej samej barwy, góra srebrny podwójny skraj. W zielonym złoty krzyż kawalerski. Klejnot, na zawoju w barwach niebiesko złotych, pomiędzy trzema strusimi piórami, niebiesko czarno zielone z zaćwiczonymi od góry gwiazdami pięcioramiennymi o barwach i kolejności jak w tarczy. Labry: prawe niebieskie podbite złotem, lewe zielone podbite srebrem. Poniżej tarczy dewiza FIDELITER ET CONSTANTER.

Genealogia

Najstarszy podany przodek rodu Zygmunt to Mieczysław Jan (1932-1992) ożeniony z Izabelą z domu Uss (1939-2006), córka Dominika i Marianny Wołodko. Ze związku tego na świat przychodzą męscy potomkowie a mianowicie: Jarosław Roman ożeniony z Małgorzatą Podgórską córką Stanisława i Barbary z domu Badowskiej, którzy doczekali się potomków w osobach: Arkadiusza Cezarego Zygmunta (1991) oraz Hanny Natalii Zygmunt (1993). Drugi syn Cezary Mariusz Zygmunt ożeniony z Maritą Patora córka Pawła i Eugenii z d. Stefańskiej, posiada dwoje dzieci a mianowicie: syn Bernard Mieczysław (1996) oraz córka Olga Izabela (2003).Trzeci syn Mieczysława Jana Zygmunta to Ireneusz Wieńczysław.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Zygmunt dokonano dnia 07 listopada Roku Pańskiego 2011 na wniosek pana Jarosława Zygmunta. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że dnia 07 listopada Roku Pańskiego 2011 herb własny rodziny Zygmunt został zarejestrowany pod numerem 111111 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora są wszyscy jego potomkowie w linii męskiej w tym syn Arkadiusz Cezary oraz jego potomstwo oraz w linii żeńskiej jeśli będzie się posługiwało nazwiskiem Zygmunt lub innym nazwiskiem z członem Zygmunt. Wola fundatora uprawnienia te rozszerza się na braci Cezarego Mariusza oraz Ireneusza Wieńczysława oraz ich męskich potomków według zasad jak powyżej. W przypadku wygaśnięcia linii męskiej prawo używania herbu przechodzi na najstarszego potomka w linii żeńskiej tak długo jak będzie stosowane nazwisko Zygmunt.

Autor

Brak danych