Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Trojanowski

Blazon

W tarczy dzielonej w słup, srebrno-czerwonej, złożono w zmiennych barwach gmerk powstały z połączenia trzech dużych liter T ustawionych w słup, zwężających się ku dołowi. Klejnot, pięć srebrnych strusich piór przechodzących przez srebrną koronę zawieszoną ponad hełmem, obłożonych dużą czerwoną literą M. Labry w barwach czerwono-srebrnych.

Genealogia

Genealogia rodziny Trojanowski w odniesienia do fundatora herbu wymienia Trojanowskiego Kazimierza i Władysławę Trojanowską z domu Jawor. Ze związku tego na świat przychodzi Karolina Trojanowska urodzona 1987 oraz fundator herbu, Marcin Trojanowski urodzony 14 lutego 1978 roku. Nazwisko przodków rodu Trojanowski występuje w wielu opracowaniach genealogiczno-heraldycznych. Szlachta sandomierska i mazowiecka herbu Ogończyk, herbu Szeliga powiatu lidzkiego na Litwie oraz na terenach dawnego województwa podlaskiego, jednakże brak jest dowodów genealogicznych.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rejestracji i fundacji herbu własnego Trojanowski dokonano na wniosek Marcina Trojanowskiego. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb własny rodziny Trojanowski został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 140308. Znaku tego mogą używać wszyscy bezpośredni potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pochodzący od ojca fundatora herbu Kazimierza Trojanowskiego, pod warunkiem zachowania nazwiska Trojanowski.

Autor

Brak danych