Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Pawlewicz

Blazon

Na niebieskiej tarczy, miecz srebrny o złotej rękojeści, głownią ku górze, umieszczoną pomiędzy dwoma lwami zwróconymi od siebie. Klejnot, na zawoju niebiesko-czerwono-złotym, pióropusz z siedmiu pawich piór barwy naturalnej obłożony krzyżem kawalerskim czerwonym. Labry: niebieskie, podbite złotem. Dewiza: Amorvincit omnia.

Genealogia

Najstarsze istniejące przekazy na temat osób o nazwisku Pawlewicz, a będących w bezpośrednim związku z rodziną fundatora odnoszą się do niejakiego Bolesława Pawlewicza, rządcy u dziedzica w okolicach Woronowa. Bezpośrednim potomkiem jest Bolesław Pawlewicz ur. 1906 roku, gajowy z Hermaniszek, ożeniony z Marią Baranowską, z którą doczekają się dwóch synów, Jana oraz Bolesława. Wraz z rodziną przesiedla się w okolice Nowego Kawęczyna. Kontynuatorem rodu jest starszy syn Jan Pawlewicz urodzony 14 lutego 1934 roku. Jan doczekał się wraz z Helenę Ołado dwójki synów: Ryszarda oraz Marka. Ryszard Pawlewicz urodzony 30 listopada 1958 roku, bierze za żonę Joannę Madej, z którą doczekał się trójki synów: Pawła, Sławomira oraz Witolda, wspólnie osiedlają się w Rawie Mazowieckiej. W 1989 roku przychodzi na świat Witold Pawlewicz, który w 12 lipca 2014 roku poślubia Ewę Grochowina. Jest on następcą rodu oraz fundatorem herbu własnego Pawlewicz.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu własnego rodziny Pawlewiczów dokonano dnia 14 czerwca Roku Pańskiego 2014 i zarejestrowany pod numerem 140614 w roli herbowej Nova Heroldia i podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest fundator z żoną Ewą, oraz ich potomkowie, w linii męskiej i żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Pawlewicz.

Autor

Brak danych