Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Gonsior

Blazon

Tarcza dzielona krzyżem w skos w barwach przemiennych czerwono srebrnych. W 1, złoty rump orła górnośląskiego, w 2 czerwona łodyga o trzech lisciach, wyrastąjaca z boku tarczy, w 3, złote łapy wraz z ogonem orła górnoslaskiego, w 4 czerwona łodyga o trzech liściach, wyrastąjaca z boku tarrczy. Klejnot – z nałęczki w barwach przemiennych, czerwono–srebrnych, srebrna stojaca gęś z koroną na głowie. Labry- prawe, czerwonej, podbite xłotem. Lewe czerwone podbite srebrem. Poniżej na srebrnej wstędze sentencja, AMOR PATRIAE NOSTRA LEX.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Rola Herbowa Nova Heroldia mieszcząca się w mieście Jelenia Góra w Województwie Dolnośląskim, Polska, potwierdza tymże certyfikatem rejestracyjnym o numerze 170219, że herb mieszczański rodziny Gonsior został ujęty w rejestrze roli herbowej Nova Heroldia w dniu 20 lutego Roku Pańskiego 2019, wnioskujący Martin Gonsior pochodzący z Polski. Martin Gonsior urodzony w województwie opolskim, wyraził chęć zamieszczenia swojego herbu w roli herbowej Nova Heroldia. Dokumety potwierdzające fundację i rejestrację herbu Gonsior, w postaci certyfikatów fundacji i rejestracji wystawiono dnia 23 marca 2019 roku i zostały włączone do rejestru herbarza roli herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, pod numerem 100219.

Autor

Projekt - brak danych, wykonanie - Kamil Wójcikowski.