Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Rapacz-Drużyński

Blazon

W tarczy dzielonej w pas cięciem w ząb w srebrnym, czarny kruk o złotym dziobie i takich samych szponach w czerwonym pół wozowego koła złotego wyrastającego z podstawy, na którym siedzący srebrny gryf trzymający w łapie srebrny pierścień. Klejnot: na nałęczce w barwach zmiennych czerwono srebrnych, taki sam gryf srebrny trzymający w łapie srebrny pierścień. Labry czerwone podbite srebrem.

Genealogia

Rodzina fundatora w linii męskiej, wywodzi się z województwa małopolskiego z miejscowości Lubień i Rabka Zdrój. Najdawniejszym poświadczonym przodkiem jest Wojciech Rapacz ur. ok. 1870 r. w Lubniu, ożeniony z Anną z Rapaczów, właściciele majątku ziemskiego. Ich syn, Piotr Rapacz, ur. 1905 roku w Lubniu, właściciel stolarni, ożeniony z Anielą ze Stańczyków miał syna Władysława. Władysław Rapacz ur. 10.09.1933 w Lubniu pow. Myślenice, ojciec fundatora, ożenił się z Krystyną z Drużyńskich, ur.01.06.1935 w Chlewskiej Woli pow. Włoszczowa, córką Ludwika Drużyńskiego ur. 07.08.1898 w Bodziejowicach i Michaliny z Chyckich ur. w 1903 r. we wsi Bebelno (powiat Włoszczowa). Ich syn, Marek Rapacz Drużyński, urodził się w Krakowie.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Ogłaszamy wszem i wobec że fundacji herbu własnego rodziny Rapacz Drużyński dokonano dnia 11 grudnia Roku Pańskiego 2010 na wniosek szanownego Pana Marka Rapacz Drużyńskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że herb własny rodziny Rapacz Drużynski został zarejestrowany pod numerem 221110 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Pan Marek Rapacz Drużyński, upoważnia do używania herbu wszystkich swoich potomków w linii męskiej, oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Rapacz Drużyński, jak również Panie Annę Krystynę Rapacz Drużyńską i Sabinę Rapacz.

Autor

Brak danych