Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Maruszczyk II

Blazon

Tarcza dzielona w słup, w barwach czerwono-czarnych, flankowana przez srebrne kroje kos, ostrzami do wewnątrz, szpicami w dół. Na linii cięcia srebrny skorpion w słup z kolcem jadowym u dołu, skierowanym w lewo. Klejnot: na nałęczce czerwono-srebrno-czarnej złożona otwarta księga w oprawie czerwono-czarnej, z prawa karta zapisana, z lewa pusta, na której czarne pióro o czerwonej dudce. Na niej, zaćwieczony czarny trójkąt równoramienny podstawą ku górze. Labry: prawe czerwone podbite srebrem, lewe czarne podbite srebrem. U dołu dewiza: Audi multa, loquere pauca.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Ogólny układ elementów i barw herbu stanowi nawiązanie do herbu brata Fundatora - Pawła Maruszczyka. Jest on prostą recepcją części symboliki zawartej w tamtym herbie, szczególnie poprzez zastosowanie dwóch kos. Wskazują one na związki z rolnictwem przodków Fundatora, jak również na fakt, że zarówno jego ojciec, jak i dziadek, choć byli różnych profesji, potrafili posługiwać się tym narzędziem. Niezależnie od symboliki dwóch kos, także barwy zastosowane w herbie Maruszczyk II mają wymowne znaczenie związane z postacią samego Fundatora. Skorpion nawiązuje do znaku zodiaku, pod jakim urodził się Fundator. Symbolem tym, jako awatarem, posługiwał się Fundator od lat najmłodszych w Internecie. Fundator utożsamia się także z pewnymi cechami tego zwierzęcia, jakimi są indywidualizm oraz troska o potomstwo. Ciekawostką jest fakt, że główne żyły na dłoniach Fundatora układają się w kształt jakby szczypiec skorpiona. Postać tego zwierzęcia skierowana jest w górę, co ma symbolizować aspiracje do mierzenia wysoko. Jego ogon zakończony kolcem jadowym znajduję się po heraldycznej stronie lewej, na czarnym polu tarczy co ma kojarzyć się z tym co złe i niebezpieczne. Symbolicznego skorpiona flankują dwa ostrza kos. Jest to jak już wspomniano, nawiązanie do herbu brata a także rolniczych korzeni przodków Fundatora jak również do właściwości tego narzędzia, jako broni siecznej. Jednocześnie umieszczenie skorpiona pomiędzy ostrzami kos nawiązuje do wrogiego otoczenia, z jakim zetknął się Fundatora wobec swojej osoby, spowodowanej jego odmiennością. Księga umieszczona w klejnocie symbolizuje tomik poezji, wydany przez Fundatora. Jedna jej strona jest zapisana, natomiast druga jest pusta ze złożonym piórem, co symbolizować ma otwartość umysłu na nowe rzeczy oraz kreatywność. Na księdze umieszczono czarny trójkąt równoramienny. Fundator uważa trójkąt o równych ramionach za figurę idealna. Posiada na swoim ciele dwa tatuaże z tym motywem oraz planuje wykonanie kolejnych. W trójkąt dadzą się wpisać zarówno skorpion jak i ostrze kosy.Dodatkowo istotna jest liczba trzech elementów zastosowanych w konstrukcji godła. Trzy elementy godła są jak trzech braci Fundatora oraz trzech braci ojca. Barwy jak również układ herbu w postaci srebrnych elementów godła na tarczy czerwono-czarnej, dzielonej w słup ma w przypadku Fundatora znaczenie romantyczne, albowiem czerwień jest kolorem miłości. Dzięki miłości Fundator zaczął pisać wiersze, ona też ukształtowała jego charakter. Kolor czarny z kolei symbolizuje mrok, mroczny okres w życiu Fundatora. Ukoronowaniem symboliki tego herbu, jest łacińska sentencja Audi multa, loquere pauca – znacząca Słuchaj dużo, mów mało. Od kilku lat słowa te stanowią dewizę życiową Fundatora, dzięki której podchodzi on rozważnie i neutralnie do wielu tematów, co pozwala mu żyć w zgodzie z sobą samym i w społeczeństwie

Fundacja

Rejestracja herbu nastąpiła dnia 12 marca Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Maruszczyk. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Maruszczyk. Symbolika zawarta w godle i klejnocie tego herbu odnosi się do tradycji, idei, wartości oraz zasad, które są ważne dla Fundatora, ale również wspólne dla wszystkich członków rodziny, mimo że są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie. W pierwszym rzędzie elementy herbu wskazują na historię i współczesność Fundatora Mariana Maruszczyka oraz jego przodków po mieczu i najbliższej rodziny.

Reprezentantem herbu jest fundator Marian Maruszczyk. Opisana powyżej legenda obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację przodek i potomek. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej, Nova Heroldia. Intencją fundatora jest, aby herbem tym posługiwał się on, małżonka, ich potomkowie w linii męskiej i żeńskiej i ich małżonkowie pod warunkiem pozostania przy nazwisku Maruszczyk, lub używania go jako elementu nazwiska dwuczłonowego

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Mariana Maruszczyka, został zarejestrowany pod numerem 060323 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 12 marca 2023 roku.

Autor

Koncepcja - Marian Maruszczyk, wykonanie - Kamil Wójcikowski.