Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kołat

Blazon

W złotym, czerwone słońce o płomienistych promieniach na którym złożono srebrny połuksiężyc barkiem ku dołowi, ponad którym srebrny sokół w locie. Klejnot: siedem piór strusich w barwach przemiennych czerwono-srebrnych. Labry: czerwone podbite złotem. Pod tarczą wstęga z napisem VERITATIS SPLENDOR.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Kołat dokonaną w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia. Intencją fundatorów Karola Jana i Grzegorza Jana Kołatów z miejscowości Wielogłowy, jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 06 listopada Roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 121118 w roli herbowej Nova Heroldia.

Autor

Projekt Fundatorów, wykonanie - Kamil Wójcikowski.