Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kukuczka

Blazon

Na niebieskiej tarczy, hybryda niedźwiedzio-jelenia w barwie złotej. Klejnot: Z niebiesko-złotej nałęczki, wyrasta chorągiew kościelna o trzech strefach, na których po jednym złotym kwiatku kukuczki, obłożona złotym orłem śląskim. Labry: niebieskiem podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Kukuczka dokonano Roku Pańskiego 2021 dla Pana Przemysława Piotra Kukuczki. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. 

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kukuczka, został zarejestrowany pod numerem 090321 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Brak danych