Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Szamryk

Blazon

Na czerwonej tarczy, żaglowiec drewniany o jednym maszcie i rozwiniętym srebrnym żaglu rejowym, na którym czerwone pióro, z lewa w skos. Na maszcie, złoty proporczyk oraz dwie chorągwie na dziobie i rufie takiejże barwy. Labry: czerwone podbite srebrem. Klejnot: na czerwono – srebrnej nałęczce, złoty snop zboża, przewiązany podwójnie srebrnym pasem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Żaglowiec nawiązuje do faktu, że Fundator jest podróżnikiem. Pióro symbolizuje jego profesję jako pisarza. Snopek zboża informuje, że jego przodkowie pracowali na roli. Barwy herbu nawiązują do barw herbu województwa lubelskiego, z którego wywodzi się rodzina Fundatora.

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego, dokonanał Roku Pańskiego 2022 Jan Szamryk wywodzący swoje korzenie z województwa lubelskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego jest fundator oraz osoby wskazane w aneksie. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Szamryk, został zarejestrowany pod numerem 031222 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 14 grudnia roku 2022

Autor

Herb zaprojektowali Robert Fidura i Kamil Wójcikowski, który projekt wykonał.