Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Bebak

Blazon

Na niebieskiej tarczy herbowej srebrna zawiasa kotłowa, odwrócona barkiem w dół, pomiędzy której ramionami miecz o złotej rękojeści ostrzem w dół skierowany, obłożony Orderem św. Stanisława. Klejnot, wyrastająca złota noga zbrojna z której zwisa pęk czterech pawich piór, umieszczona w środku srebrnej korony zawieszonej ponad hełmem ozdobionym niebiesko-srebrną opaską. Labry w barwach niebiesko-srebrnych. Na wstędze pod herbem motto o treści Teribilis Ut Castrorum Acies Ordinata.

Genealogia

Z najstarszego przekazu wynika że nazwisko Bebak pojawiło się po roku 1683 w związku z powrotem króla Jana III Sobieskiego spod Wiednia. Prawdopodobnym protoplastą rodu jest Jędrzej lub Jędrasz który za udział w odsieczy wiedeńskiej otrzymał ziemię na kresach, dzisiejsza Ukraina. Nazwisko to występowało w różnych formach np. Byebak, Baybak. Pierwszy udokumentowany przodek to Antoni Bebak który posiadał folwark w miejscowości Łowinia. Ożenił się z Agnieszką Bebak z domu Kornet. Ze związku tego na świat przyszła trójka dzieci w tym dwie córki Zofia oraz Maria jak też jedyny syn Ignacy (1898-1947). Po zawierusze wojennej pierwszej i drugiej wojny światowej Ignacy Bebak przybył w okolice Jędrzejowa do miejscowości Stępnice a następnie do Sancygniowa. O pochodzeniu należało zapomnieć i więcej nie wspominać. Jednakże tradycja rodzinna pozostała. Ignacy Bebak ożenił się z Marianną Bebak z domu Wójcik. Ze związku tego na świat przyszło sześcioro dzieci a mianowicie: Halina, Janina, Zofia, Helena, Stefan i Zdzisław. Ignacy Bebak z dziećmi z żoną i jej braćmi Andrzejem i Franciszkiem przybywa do Zagłębia Dąbrowskiego do miejscowści Łagisza koło Będzina. Stefan Bebak (1925-2004) był wieloletnim pracownikiem PKS Będzin, społecznik, członek, komendant i prezes Ochotniczej Straży Pożarnej. Żeni się z Kazimierą Bebak z domu Grabara (1928-1997) pochodzącą z rodziny ziemiańskiej. Ze związku tego przychodzi na świat dwoje dzieci a mianowicie: Bożena urodzona w 1951 roku oraz fundator herbu własnego Bebak Henryk Bebak urodzony dnia 15 marca 1947 roku w Łagiszy koło Będzina. Zawiera związek małżeński z Barbarą Bebak z domu Staniec. Ze związku tego rodzi sie jedyny syn Marcin który żeni się z Anną Bebak z domu Woźniak. Henryk Bebak zwolennik kultury i sztuki czasów Stanisławowskich angażuje się mocno w pracę społeczną. Jest założycielem Zagłębiowskiej Komandorii Orderu św. Stanisława w Będzinie w 1997 roku. Po kryzysie organizacyjnym wskrzesił ponownie Komandorie. Kawaler I klasy Orderu św. Stanisława, Kawaler Krzyża Wielkiego z koroną na szarfie ze złotą gwiazdą, wyróżniony Krzyżem Szlacheckim ( Nobility Cross).

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Działo się to dnia 10 grudnia Roku Pańskiego 2008 w mieście Jeleniej Górze. Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że fundacja herbu obywatelskiego Bebak została dokonana i podana do publicznej wiadomości poprzez rejestrację w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 101208. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora herbu jak też w linii żeńskiej o ile zachowane zostanie nazwisko Bebak.

Autor

Brak danych