Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Neumann

Blazon

Tarcza herbowa dzielona w pas w barwach niebiesko-złotych. W niebieskim polu pół orła Dolnego Śląska, w pozycji górnych narożników po jednym złotym księżycu barkami od siebie. Klejnot, wyrastająca postać górnika w galowym odzieniu, w czarnej czapce, zwrócony w prawo, trzymający dwa młoty. Jeden przed sobą, drugi ponad głową. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Genealogia

Ród pochodzący z Górnego Śląska z miasta Katowice. 

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 230606 dokonano na wniosek Andreasa Neumanna. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu, w tym Tobias Neumann.

Autor

Brak danych