Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Marczak

Blazon

Na czerwonej tarczy, pomiędzy dwoma srebrnymi kosami do siebie, skierowanymi w dół skrzyżowanymi dziobami, złożono krzyż kawalerski takiej samej barwy. Klejnot: ze srebrno-czerwonej nałęczki, wyrasta siedem pawich piór obłożonych takim samym krzyżem kawalerskim jak na tarczy. Labry: czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Podkowa ma symbolizować tradycje ziemiańskie i ułańskie w rodzinie. Podwójny krzyż benedyktynów łysogórskich ma symbolizować związki rodzinne z Górami Świętokrzyskimi. Ramię zbrojne nawiązuje do faktu iż przodkowie fundatora byli mundurowymi (głównie wojskowi), jak też i sam fundator wiąże przyszłość zawodową ze służbami mundurowymi. Użyte główne barwy - czerwony, srebrny oraz niebieski wywiedzione zostały od barw herbowych miast/regionów, z którymi związana była/jest rodzina fundatora (Pińczów/woj. świętokrzyskie; Mołodeczno, Lebiedziewo/woj. wileńskie; Kowel/woj. wołyńskie; i obecnie Kłodzko w woj. dolnośląskim).

Fundacja

Fundacji znaku herbowego Marczak, dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Kamila Władysława Marczaka, zamieszkałej w miejscowości Grubno, województwo kujawsko-pomorskie.

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jaki przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy i żeńscy potomkowie fundatora, tak dugo jak używać będą nazwiska Marczak

Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Marczaków zarejestrowano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, podając go do publicznej wiadomośc poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej pod numerem 300821.

Autor

Autorem projektu graficznego jest fundator herbu, Kamil Władysław Marczak (weług własnej grafiki) powstał w konsultacji i pod nadzorem rodziny. Herb został sprawdzony na jednorazowość i niepowtarzalność, jak też został zatwierdzony przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia.