Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Cupryś

Blazon

W zielonej tarczy lewy skos w zielono złotą szachownicę o trzech rzędach, pomiędzy otwartą księgą barwy naturalnej, na której złożono dwa złote kłosy zboża, a złotą podkową na opak z takimże krzyżem maltańskim dolną częścią pomiędzy jej ocelami. Klejnot, czerwona wieża cztero blankowa, czarno fugowana o wejściu i dwóch oknach takiej samej barwy, na której postać rycerza w zbroi na wprost trzymającego przed sobą obiema rękoma za głownię miecz ułożony w pas. Labry w barwach zielonych podbite złotem.

Genealogia

Józef Cupryś z Siedlisk w woj. rzeszowskim, najdawniejszy przodek, znany z przekazów rodzinnych, ożenił się z Anną z domu Kyc. Ich dzieci to Michał, Tadeusz, Bronisław, Józefa i Stanisława (obie wstąpiły do zakonu), i Ludwik. Ludwik Cupryś, kowal z Siedlisk, ożenił się z Bronisławą Kotulą. Z tego związku przyszli na świat Maria , Józefa, Emilia, Emil (vel Jerzy Lewandowski, żołnierz Armii Krajowej pseudonim „Łoś”) i Józef. Józef Cupryś (syn Ludwika) urodzony 15 marca 1915 roku w Siedliskach w województwie rzeszowskim, potem osiadły w Sochaczewie, inżynier rolnik- absolwent Akademii Rolniczej w Warszawie, członek oddziałów zbrojnych polskiego ruchu ludowego „Bataliony Chłopskie” oraz organizacji kombatanckiej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), zasłużony działacz oświaty rolniczej, pracownik rzeszowskiej i warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej w departamencie oświaty, pracownik Ministerstwa Rolnictwa, sekretarz powiatowy Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, dyrektor Ośrodka Szkolenia Rolniczego w Teresinie. Za wieloletnią działalność na rzecz oświaty rolniczej odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ożenił się z Salomeą Dąbrowa. Z tego związku przyszli na świat Tomasz Mikołaj, Małgorzata Helena, oraz Jan Zbigniew. Tomasz Mikołaj ożenił się, primo voto z Barbarą Bartosewicz , z tego związku przyszła na świat Karolina. Małgorzata Helena wyszła za mąż za Waldemara Dudę i z tego związku przyszli na świat Łukasz i Agnieszka. Jan Zbigniew osiadł w Sochaczewie, ożenił się z Anną Emilią Kornacką pochodzącą z Bud Starych. Z tego związku przyszli na świat, Marta Katarzyna oraz Jakub Tomasz. Marta Katarzyna ze związku z Mirosławem Buńko doczekała się córki Mai Darii. Jakub Tomasz ożenił się z Katarzyną Jadwigą Marcinkowską. Z tego związku doczekali się potomków Fabiana Jakuba, Doriana oraz Gracjana.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Cupryś dokonano na wniosek pani Marty Cupryś. Intencją fundatorki jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 06 marca Roku Pańskiego 2011 herb własny rodziny Cupryś został zarejestrowany pod numerem 060311 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie tegoż w tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są obok rodziców fundatora wszyscy potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej jeśli będą się oni posługiwali nazwiskiem Cupryś lub innym nazwiskiem z członem Cupryś.

Autor

Brak danych