Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Jaskółowicz

Blazon

Tarcza herbowa dzielona w krzyż o barwach na przemian czarno-złotych. W polach 1 i 4, złoty, złożony w skos w prawą stronę podwójny krzyż, w 2 i 3 , jaskółki czarne w locie, skierowane skośnie w prawą stronę ku górze. Klejnot, na złotym napierśniku rycerskim czarna jaskółka, jak w tarczy. Labry w barwach czarno-złotych.

Genealogia

Najstarszy znany przodek poświadczony dokumentami archiwalnymi, to niejaki Hieronim Jaskółowicz urodzony 01 stycznia 1823 roku w Bydgoszczy, właściciel domu dwupiętrowego (akt notarialny kupna domu). Syn jego Wilhelm Jaskółowicz urodzony 12.12.1843 roku, zarządca majątku H. Bertelsmana w Morzewcu pod Bydgoszczą. Z małżeństwa z Heleną Hołyńską doczekał się dwóch synów, Władysława i Zygmunta. Władysław umiera bezpotomnie, natomiast Zygmunt urodzony 1863 roku żeni się w 1884 roku z Elżbietą von Tucholka z Nożyczyn pod Mogilnem. Ze związku tego pozostało troje dzieci, córki Elżbieta i Joanna oraz syn Christian Jaskółowicz urodzony 1907 roku, pracownik pocztowy w Gnieźnie. Następne pokolenie reprezentowane jest przez Desideriusza Jaskółowicza urodzonego w 1939 roku, a ożenionego z Jadwigą Bętkowską z Gniezna. Jest on ojcem Michała i Romualda Jaskółowiczów. 

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu własnego Jaskółowicz dokonano w miesiącu sierpniu roku 2007 na wniosek Desideriusza Jaskółowicza. Herb ten zarejestrowano pod numerem 040807 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia. Uprawnieni do stosowania tego znaku herbowego są: Michał i Romuald Jaskółowiczowie oraz ich potomkowie po linii męskiej.

Autor

Brak danych