Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Grzybek

Blazon

W srebrno-czerwonej tarczy dzielonej w pas cięciem w grzyby, w srebrnym dwa granaty czerwone w pas, w czerwonym granat srebrny. Klejnot, na hełmie ozdobionym opaską srebrno-czerwoną wyrasta czarny niedźwiedź, z szablą polską srebrną o złotym jelcu, uniesioną w prawej łapie do góry. Labry w barwach srebro.-czerwonych.

Genealogia

Najstarsze dokumenty będące w posiadaniu rodziny Grzybek wspominają niejakiego Jakuba Grzybek urodzonego około 1867 roku. W 1889 roku poślubia Joanne Kowalską. Ze związku tego na świat przychodzi dziewięcioro dzieci a mianowicie: Jakub, Michał, Franciszka, Wiktoria, Józef, Ignacy, Franciszek, Jan i Stanisław. Franciszek urodzony w roku 1898 poślubia Anne Walkowiak, z którą doczekał się czworo dzieci, w tym dwóch synów Kazimierza i Jana oraz dwie córki: Teresę i Janinę. Kazimierz z kolei miał sześcioro potomków w tym czterech synów : Bernarda, Krzysztofa Jana, Romana i Pawła fundatora herbu, oraz dwóch córek Elżbietę, Urszulę.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu rodowego rodziny Grzybek dokonano dnia 08 września Roku Pańskiego 2010 na wniosek szanownego Pana Pawła Grzybka. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. 

Niniejszym potwierdza się, że herb własny rodziny Grzybek został zarejestrowany pod numerem 080910 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego poza fundatorem są jego potomkowie w linii męskiej oraz żeńskiej pod warunkiem zachowania nazwiska Grzybek. Wolą fundatora jest rozszerzenie uprawnionych do używania tego znaku na brata Bernarda i jego córkę Ewę oraz jej potomstwo w linii męskiej i żeńskiej tak długo jak zostanie zachowane nazwisko Grzybek.

Autor

Brak danych