Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Mozgiel

Blazon

W czerwonej tarczy, wygięty w górę, wychudzony pas, ponad którym siedem złotych gwiazd pięcioramiennych, łukiem w pas złożonych. Poniżej, dwa srebrne kręgi jeden w drugim, przełożone srebrnym krzyżem. Klejnot, dwa skrzydła orle cięte w pas, w barwach zmiennych, prawe czerwono-srebrne, lewe srebrno-czerwone. Pomiędzy nimi srebrny miecz na opak, o złotym jelcu i takiej samej barwy głowicy. Labry w barwach czerwono-srebrnych. Na wstędze pod tarczą umieszczono dewizę: Aut Vincere Aut Mori.

Genealogia

Rodzina Mozgiel swoje korzenie wywodzi ze wschodnich granic Polski, z teraźniejszej Białorusi, prawdopodobnie z miejscowości Korewicze, parafia Stare Wasiliszki. Najstarsze dokumenty i informacje wspominają nijakiego Wincentego Mozgiel urodzonego około 1862 roku. Poślubia on Marię Pawłowicz. Ze związku tego między innymi na świat przychodzi dnia 14 kwietnia 1907 roku Jozef Mozgiel, który to poślubia Stanisławę Mikołajow. Z tego związku doczekał się dwóch synów, Czesława urodzonego w 1955 roku i Andrzeja urodzonego w 1957 roku. Czesław z kolei ma dwóch potomków w tym, syna Mariusza urodzonego w 1978 roku – fundatora herbu i córkę Marzenę, urodzoną w 1985 roku.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Mozgiel dokonano dnia 07 marca Roku Pańskiego 2012 na wniosek Pana Mariusza Mozgiel. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się że dnia 07 marca Roku Pańskiego 2012, herb własny rodziny Mozgiel został zarejestrowany pod numerem 070312 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego obok fundatora i jego żony Joanny Mozgiel, są wszyscy potomkowie w linii męskiej pochodzący od fundatora oraz w linii żeńskiej jeśli będzie się posługiwało nazwiskiem Mozgiel lub innym nazwiskiem z członem Mozgiel.

Na wniosek fundatora uprawnienia posługiwania się wyżej opisanym herbem rozszerza się na rodziców fundatora, Czesława i Wandę Mozgiel, siostrę Marzenę Mozgiel oraz na stryja Andrzeja i jego synów Łukasza i Artura pod warunkiem i tak długo jak stosowane będzie nazwisko Mozgiel.

Autor

Koncepcja - Paweł Szymon Towpik, wykonanie - Tomasz Steifer.