Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Sykosz

Blazon

Tarcza czerwona dzielona w słup. W 1, trzy srebrne pasy falowane. W 2, ponad zieloną trójgórą, czarny, syczący wąż, złożony w literę S. Klejnot, pięć piór strusich, środkowe czerwone, w towarzystwie dwóch srebrnych, na zewnątrz zielone. Labry, góra czerwono-srebrne, dół, zielono-srebrne.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Ogólny układ herbu, nawiązujący formą do herbu Węgier, ma wskazywać na fakt, że przodkowie Fundatora przywędrowali z tego właśnie kraju. Wąż w kształcie litery S nawiązuje do nazwiska Fundatora.

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Sykosz dokonano Roku Pańskiego 2020 dla Pana Waldemara Sykosza. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych, jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Sykosz został zarejestrowany pod numerem 140220 w roli Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdzają: Prezes, Norbert Wacławczyk (rola herbowa) za zgodność genealogiczną i heraldyczną, Heraldyk, Kamil Wójcikowski za zgodność heraldyczną

Jelenia Góra, 28 lutego 2020 roku.

Autor

Wykonanie - Kamil Wójcikowski wedle koncepcji Fundatora.