Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Zasłużeni członkowie Polskiej Wspólnoty Heraldycznej

Krzysztof J. Guzek (1943-2022)

Krzysztof Józef Guzek urodził się w 1943 roku w Zdunach. Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. Należał do Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Towarzystwa Heraldycznego Szkocji, najstarszego na świecie towarzystwa heraldycznego. Był pierwszym i jak dotąd jedynym Polakiem w tym gronie. Brał udział m.in. w pracach specjalnych zespołów powołanych przy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej: ds. ustalenia wzoru godła państwowego (1990) i ds. opracowania projektu nowej ustawy o godłach, barwach i hymnie RP (2004-2005). Był współautorem ustawy z 1993 r. „O znakach Sił Zbrojnych RP” i przepisów wykonawczych do ustawy. W latach 1990-1991 projektował oznakowanie powstającej Straży Granicznej, w latach 1994-1995 był członkiem Komisji Mundurowej Sztabu Generalnego WP. Był autorem projektów wielu weksyliów wojskowych i cywilnych, m.in. projektu proporca i proporczyka Prezydenta RP (1993/1998), chorągwi Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu czy sztandaru Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach. Członek Polskiej Wspólnoty Heraldycznej, doradca heraldyczny i członek komisji heraldycznej Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Zmarł w wieku 79 lat w Zdunach.

Tomasz Steifer (1943-2015)

Tomasz Steifer był człowiekiem wielce oddanym polskiej heraldyce. Jako współzałożyciel reaktywowanego Polskiego Towarzystwa Heraldycznego dążył do popularyzacji i rozpowszechniania polskiej heraldyki. Nie tylko w kraju ale również na arenie miedzynarodowej. Był współorganizatorem amatorskiego ruch heraldycznego, współzałożycielem Polskiej Wspólnoty Heraldycznej oraz przewodniczącym komisji heraldycznej Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Jest autorem kilkuset herbów obywatelskich. Heraldyka polska utraciła w osobie Tomasza Steifera wybitnego heraldyka omiędzynarodowym znaczeniu, prekursora nowoczesnej polskiej heraldyki mieszczańskiej. Jego obecność w ruchu heraldycznym pozostawiła po sobie nie tylko wspomnienia wielkiego zaangażowania ale również namacalne dowody jego działności w postaci wzorów herbów, wykorzystywanych nie tylko przez Polską Rolę Herbową, ale również zagraniczne role herbowe. W każdą rocznicę jego śmierci, będziemy wspominać go jako człowieka i wspaniałego przyjaciela, którego bezinteresowność i zaangażowanie w to co robił pozostawiła głębokie ślady w polskim amatorskim ruchu heraldycznym. 

Andrzej Brzezina-Winiarski (ur. 29 lipca 1954 w Przemyślu)

Polski heraldyk, członek-współzałożyciel Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Wschodniego. Od przeszło trzydziestu lat zajmuje się heraldyką przede wszystkim szlachecką, uprawia także malarstwo sztalugowe i rysunek oraz grafikę komputerową. W roku 2000 wykonał jedyną kolekcję 152 obrazów olejnych na płótnie z wizerunkami herbów szlachty polskiej, także dziesięć ręcznie wykonanych ksiąg, które rozesłane zostały do osobistości w kraju i na świecie. Cała kolekcja herbarza została wystawiona, a następnie przekazana przez autora w darze Archiwum Państwowemu w Przemyślu w celu wieczystej tam ekspozycji. W roku 2001 wykonał kolekcję 53 portretów najważniejszych osobistości niepodległej Rzeczypospolitej od Mieszka I aż do Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, oraz w roku 2005 Prezydentowej Marii Kaczyńskiej i Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego. Kolekcja 53 portretów od Mieszka I do Aleksandra Kwaśniewskiego została zlicytowana na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2002 roku. W tym samym roku wykonał także herbarz wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy zwanego krzyżackim w kolekcji 36 obrazów akrylowych. Kolekcja ta wystawiana była w Archiwum Państwowym w Przemyślu, w Wiedniu oraz Galerii Herbowej w Warszawie. Obrazy te znajdują się w Dworze Szlacheckim w Umiastowie k. Warszawy. W roku 2003 wykonał również herby wielkich mistrzów zakonu templariuszy wraz z portretem ostatniego wielkiego mistrza Jakuba de Molay'a. Obraz eksponowany był na Ogólnopolskiej Giełdzie Szlacheckiej w Warszawie w gmachu Sejmu RP w dniu 25 kwietnia 2004 r., w Galerii Herbowej w Warszawie i został przekazany także do Umiastowa. Wykonał też kolekcję 43 herbów wielkich mistrzów Zakonu Najświętszej Marii Panny z Jerozolimy zwanego krzyżackim przy użyciu techniki cyfrowej. Za pomocą tej samej techniki wykonał kolekcję 142 herbów szlachty Podkarpacia oraz wielką galerię herbów szlachty Rzeczypospolitej w kolekcji ponad 1400 wizerunków. Opracował wykaz ułożonych alfabetycznie około 18 000 nazwisk szlacheckich. Wydał w postaci dwóch albumów na CD herbarze szlachty polskiej, który dedykował zamordowanemu wiosną 1940 r. przez NKWD swojemu dziadkowi Włodzimierzowi Leśnikowi, do 1939 r. komendantowi Policji Państwowej w Truskawcu.Jest autorem herbarzy Herby szlachty Rzeczypospolitej i Herby Rzeczypospolitej, oraz kilkudziesięciu wierszy w tomiku poetyckim pt. Anioły Wichrów. Członek Komisji Heraldycznej firmy „Nova Heroldia”, autor zarejestrowanego w Pierwszej powszechnej otwartej księdze herbowej herbu Adama Małysza oraz kilkudziesięciu innych nowych herbów typu mieszczańskiego („obywatelskich”). Twórca i organizator pierwszej niekomercyjnej stacji radiowej „Radio 13” w Przemyślu. Pracował jako urzędnik w instytucjach państwowych w Warszawie i Przemyślu. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.