Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Nowicki

Blazon

Tarcza herbowa dzielona w krzyż o polach złoto-czarnych. W polach 1 i 4 łabędź dzielony w słup czerwono-niebieski, zwrócony w prawo. W polach czarnych, złoty księżyc lekko nachylony w prawo, rogami do góry, pomiędzy którymi po dwie gwiazdy złote sześcioramienne osadzono. Klejnot, głowa męska ogolona zwrócona w prawo. Labry w kolorach czarno-złotych.

Genealogia

Linia genealogiczna prezentowana jest przez Andrzeja Nowickiego, fundatora herbu własnego Nowicki. Bezpośrednim potomkiem fundatora herbu po linii męskiej jest Arnold Nowicki. Rodzina ta posiada powiązania rodowe z rodem Kraskowski herbu Nałęcz oraz rodem Wiwatowski herbu własnego.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2002. Rejestracji w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 180406 dokonano na wniosek Andrzeja Nowickiego. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu, w tym Arnold Nowicki.

Autor

Projekt i wykonanie graficzne Alice Wallenberg.