Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dmitrasinović I

Blazon

Na zielonym, na złotym wzgórku, starodawny, owalny ul pleciony ze słomy, ze skośnym daszkiem, na którym siedząca srebrna kura. Na skraju tarczy u góry, siedząca na wprost brązowa kura zwrócona w prawo. Tarcza podtrzymywana przez dwa lemury stojące na wstędze z napisem Od krala do krala.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Niniejszym ogłaszamy tymże aktem rejestracyjnym fundację znaku herbowego rodziny Dmitrasinovic dokonaną w roli herbowej Polskiej Wspólnoty Heraldycznej Nova Heroldia. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi oraz kultywowania tradycji rodzinnej. 

Niniejszym potwierdza się, że dnia 16 lutego roku Pańskiego 2018, niżej opisany herb został zarejestrowany pod numerem 170218 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej. Akt rejestracji został wystawiony dla fundatora herbu, Théodore Dmitrasinovic. Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną podokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów, potwierdza komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia.

Autor

Brak danych