Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Królikowski II

Blazon

Na niebieskiej tarczy, dwa złote węże owinięte wokół laski Asklepiosa, przedstawionej w formie kręgosłupa barwy naturalnej kości. Labry: niebieskie podbite złotem. Klejnot: na niebiesko – złotej nałęczce złożony złoty kwiat aronii. Poniżej na wstędze motto Pars magna bonitatis est vielle fieri bonum.

Genealogia

Brak danych.

Legenda herbowa

Herb własny rodziny Królikowskich, to zbiór elementów, które ilustrują dzieje tej rodziny. Symbolika godła odnosi się do przekazów rodzinnych, w których idee i wartości związane są z zasadami szlachetności i szlacheckości i przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Uwzględniając przekazy rodzinne, symbol kruka został zapożyczony z herbu Ślepowron, przynależnego babce ojczystej Fundatora, a także jej przodkom z rodów: Zimnochów, Czaczkowskich i Perkowskich – drobnej szlachty podlaskiej. Biała róża symbolizuje kwiat niosący światło, oznacza czystość i szczerość intencji, a także niewinność, cnotę i pobożność. Doskonała również dla osób ceniących ład, porządek i elegancję, co jest naczelnym mottem rodziny. Podobieństwo tego symbolu do godła w herbie Poraj, do którego należy niespokrewniony ród Królikowskich, jest przypadkowa. Jednakże korona królewska jest wybranym symbolem odnoszącym się do nazwiska protoplastów rodu Królów, stosowanego do końca XIX wieku. Interpretacja symboliki zastosowanej w konstrukcji herbu, została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną roli herbowej Nova Heroldia.

Fundacja

Rejestracji poniżej opisanego znaku herbowego, dokonano w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia na wniosek Szanownego Pana Filipa Królikowskiego pochodzącego z miasta Warszawy, województwo mazowieckie.

Fundacja tego herbu powzięta Roku Pańskiego 2024 dla rodziny Królikowskich, wywodzącej korzenie swoich przodków z województwa mazowieckiego, została oficjalnie podana do publicznej wiadomości w rejestrze herbarza Polskiej Roli Herbowej. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego będą: wszyscy bezpośredni potomkowie Fundatora, Pana Filipa Królikowskiego, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Królikowski bądź z członem Królikowski. Dodatkowo, osoby uprawnione do używania tego herbu, określone zostały Edyktem sformułowanym w aneksie do tego aktu rejestracyjnego.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Królikowskich, został zarejestrowany pod numerem 260424 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna. Jelenia Góra, 03 maja 2024 roku

Autor

Brak danych