Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Wójcik II

Blazon

Na srebrnej tarczy, pod niebieską głowicą na której rzędem w pas, cyrkiel, strug i kątownik mierniczy złożono, drzewo liściaste ukorzenione,w barwach naturalnych. Klejnot: na nałęczce srebrno-zielonej, łódź drewniana w której smok barwy zielonej trzymający w łapach harfę irlandzką. Labry: zielone podbite srebrem. Na wstędze motto rodziny Zawsze po twojej stronie.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Wójcik II dokonano Roku Pańskiego 2021 dla rodziny Pana Pawła Andrzeja Wójcika z Raciborska. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Wójcików został zarejestrowany pod numerem 271220 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Herb został sprawdzony na jednorazowość i niepowtarzalność.

Autor

Koncepcja - Paweł Szymon Towpik, wykonanie - Kamil Wójcikowski.