Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Zarogański

Blazon

W czerwonym polu, na złotym trójwzgórzu, para rąk w takimż odzieniu trzymajaca zwrócone ku górze odrostami, takież poroże. Klejnot taka sama para rąk w złotym odzieniu trzymająca złote poroże. Labry w barwach czerwono-złotych.

Genealogia

Najstarszym znanym przodkiem fundatora herbu własnego Zarogański, Eugeniusza Zaroganskiego jest Stanisław Hiacynt Zarogański urodzony 24 grudnia 1868 roku w Stanisławowie syna Hiacynta Euzebiusza Zarogańskiego kupca i właściciela sklepu kolonialnego w Stanisławowie.Stanisław Hiacynt Zarogański ze związku z Elżbietą Siepierska doczekał sie męskiego potomka w osobie Juliana Zarogańskiego urodzonego 16 sierpnia 1900 roku w Lwowie. Julian Zarogański żeni się z Dorotą Hawryluk córką niejakiego Rochusa Hawryluk. Dnia 13 stycznia 1928 roku na świat przychodzi Stanisław Julian Zarogański mąż Matyldy Chełpskiej, ojciec Eugeniusza Zarogańskiego urodzonego 23 marca 1955 roku we Wrocławiu.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu własnego Zarogański dokonano w 1996 roku z inicjatywy Eugeniusza Zarogańskiego. Rejestracji, po sprawdzeniu na jednorazowość i zgodność z regułami heraldycznymi dokonano w Pierwszej Powszechnej Księdze Herbowej Nova Heroldia dnia 02 sierpnia 2007 roku pod numerem 020807, co potwierdzamy powyższą publikacją.

Autor

Brak danych