Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Grzyb

Blazon

Na tarczy dzielonej jaskółczym ogonem w pas, w polu górnym zielonym otwarta księga srebrna, na prawej karcie czarna litera grecka psi, na lewej karcie zwisająca złota zakładka wstążkowa. W polu dolnym czerwonym piła srebrna, dwuręczna w pas ze złotymi rękojeściami, na niej złożono krzyżem w skos siekierkę ciesielską o srebrnej głowicy i złotym trzonku oraz klasyczny kątownik złoty. Z płachty czerwonej labrów w barwach zmiennych czerwono-złotych, otoczonych od góry i dołu liśćmi labrów zielono-srebrnych, wyrasta postać młodej kobiet z dwoma złotymi warkoczami po bokach, ubranej w białą bluzkę zbufiastymi krótkimi rękawami i zieloną kamizelkę. Przed nią złożono wyplataną misę barwy złotej, w której trzy grzyby zielonki, lewy i środkowy połączone dolną częścią trzonków. U dołu na wstędze łacińska sentencja: E VITIIS VIRTUTES, E PROBLEMATIS CERTAMEN.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnienido używania tego znaku herbowego są: Anna Sznajder-Grzyb, oraz Córki Hanna, Zofia, Maria, oraz wszyscy ich potomkowie którzy wyrażą taką wolę, w linii męskiej i żeńskiej, nie bezczeszcząc przy tym pamięci swoich przodków, o ile będą się posługiwać nazwiskiem Grzyb

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Grzyb, został naniesiony pod numerem 040222 do rejestru w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 26 maja 2022 roku.

Autor

Koncepcja - Paweł Szymon Towpik, grafika - Kamil Wójcikowski