Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kaszura

Blazon

Na złoto-czerwonej tarczy dzielonej w słup, koło tortur w barwach przemiennych tarczy herbowej. Klejnot: Z czerwono – srebrnej nałęczki wyrasta postać anioła w czerwonej szacie i złotym nimbie z rozłożonymi rękami. Labry: Czerwone, podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Zarówno koło tortur jak i anioł nawiązują do postaci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy torturowanej na kole. Koło to miał połamać anioł. Nawiązanie do postaci Katarzyny stanowi aluzję do nazwiska Fundatora, które wywodzone jest od imienia Kasia - Katarzyna. Barwy herbu - czerwona zaczerpnięta jest z polskich barw narodowych, zaś złota (żółta) z barw górnośląskich.

Fundacja

Fundacji znaku rodzinnego Kaszura, dokonano dnia 22 września Roku Pańskiego 2020. Intencją Fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego herbu są: ojciec Michał Kaszura wraz z matką Sabiną Kaszura, brat Szymon oraz wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej, pochodzący od ojca fundatora tak długo jak stosować będą nazwisko Kaszura

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kaszurów został zarejestrowany pod numerem 220920 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek pana Tomasza Kaszury z miasta Krapkowice na Opolszczyźnie.

Jelenia Góra 25.09.2020 roku

Autor

Projekt i wykonanie - Kamil Wójcikowski.