Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kusay

Blazon

W niebieskiej tarczy herbowej odwrócona złota krokiew, pomiędzy jej ramionami złoty trójkąt kreślarski z przeplecionym cyrklem. Pod krokwią złota murowana korona, po obu jej stronach, po jednym złotym liściu dębowym, skośnie do środka złożonym, pałąkiem ku dołowi. Na hełmie ozdobionym niebiesko-złotą przepaską, orzeł w barwie niebieskiej, uzbrojony z czerwonymi szponami i czerwonym językiem, na piersiach księżyc złoty barkiem ku dołowi, zakończony złotymi krzyżykami. Labry w barwach niebiesko-złotych.

Genealogia

Przedstawiona linia genealogiczna to: fundator herbu Günther Kusay, wyznania katolickiego, dypl. inżynier budownictwa. Urodzony w miejscowości Malino koło Groszowic, okręg Opole. Ożeniony w Gräwenweisbach dnia 02.08.1959 z Ritą Kusay z domu Sternagel, urodzoną 03.11.1935 roku w miejscowości Friedland na Śląsku. Dwoje dzieci: Kusay Andreas ur. 18.07.1960 w miejscowości Hundstadt oraz Bertram Kusay urodzony dnia 07.05.1963 w Usingen. Ojciec fundatora herbu własnego Kusay, Johann Pius Kusay, technik budowlany, wyznania katolickiego, urodzony 05.05.1896 w miejscowości Grundschütz pod Opolem, zmarły dnia 27 marca 1958 roku w Hundstadt. Ożeniony dnia 03.03.1930 roku z Gertrudą Anną Morban urodzoną dnia 13.06.1904 roku w Oławie, zmarłą dnia 13.09.1992 roku w Hanau, w Niemczech, kraju związkowym Hessen. Pradziadek fundatora herbu własnego Kusay, Gregor Kusay urodzony w miejscowości Grundschütz okręg Opole poślubił dnia 12.08.1894 roku w miejscowości Gruden na Śląsku, okręg Opole, niejaką Emilię Franczok urodzoną 10.04.1858 roku.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacja herbu własnego Kusay została dokonana na wniosek Güntera Kusay w miesiącu październiku roku 2007. Herb ten zarejestrowano pod numerem 291007 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia.

Autor

Brak danych