Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Rakowski

Blazon

Tarcza herbowa niebieska, w której złożony jest rak czerwony, trzymający w kleszczach o takiej samej czerwonej barwie, po jednej tarczy herbowej, z inicjałami R i W. Klejnot, wyrastający rak, jak w tarczy. Labry w barwach czerwono-niebieskich.

Genealogia

Rodzina pochodząca z ziemi lwowskiej reprezentowana przez Juliana Rakowskiego urodzonego w 1890 roku. Ze związku z Elżbietą Rakowską z domu Putryńską doczekał się dwóch synów. Jana Maurycego oraz Adama Juliana. Kontynuatorem rodu jest syn Adama Juliana Rakowskiego Waldemar Rakowski, fundator herbu własnego Rakowski.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w lipcu roku 2006. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 121106 dokonano na wniosek Waldemara Rakowskiego. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy męscy potomkowie fundatora herbu w tym: syn Adam Julian Rakowski.

Autor

Brak danych