Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Sarwa

Blazon

Czarna, okrągła tarcza w stylu afrykańskim, na której złożono srebrną tarczę z czarnym obrębem przy jej skraju, przytrzymywana przez dwa brunatne, wspięte psy, ze srebrnymi pazurami i zębami, z których pysków zieją złoto-czerwone płomienie. Za nią, dwie srebrne skrzyżowane dzidy. Klejnot: Na nałęczce w barwach zmiennych czarno-srebrnych, złota korona z liści palmowych z której wyrastają trzy srebrne strusie pióra. Labry: czarne podbite srebrem. U dołu na wstędze dewiza "Veritas et Prudentia".

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Nadzieją, obdarzonego tym znakiem herbowym, Pana Andrzeja Juliusza Sarwy, jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie, treści odzwierciedlających duchowy związek potomków z przodkami. Treść zawarta w konstrukcji całego herbu jest świadomymi dobrowolnym przedsięwzięciem, mającym na celu identyfikację i promowanie całego rodu. Ma być również uhonorowaniem wyznawanej dewizy życiowej i jej zapisem w pamięci potomków. Opisana powyżej legenda obrazuje również związki filiacyjne, czyli relację przodek i potomek. W tym aspekcie można ją odczytywać jako tradycję, dziedziczenie, wychowanie, ale także prezentuje się tutaj międzypokoleniowa łączność. Herb ten powinien pozostać w świadomości, tak współczesnych, jak i przyszłych pokoleń, jako symbol dumy, więzi i tradycji rodowej. Interpretacja symboliki zastosowanej w budowie herbu została skonsultowana i zaakceptowana przez komisję heraldyczną Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia. Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Sarwów wywodzących swoje korzenie z miejscowości Sandomierz w Województwie Świętokrzyskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie Andrzeja Juliusza Sarwy tak długo jak stosować będą nazwisko Sarwa.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Sarwa, został zarejestrowany pod numerem 200622 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry, jako herb uzyskany z nadania przez władcę Królestwa Sefwi Obeng-Mim (Ghana) Jego Królewską Wysokość Oheneba Nana Kwame Obeng II. Certyfikat KCG 03062022, dla jego Ekscelencji Andrzeja Juliusza Sarwy.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 28 czerwca 2022 roku

Autor

Brak danych