Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Stefański

Blazon

Na tarczy dzielonej w słup, blankami w pas, w barwach czerwono srebrnych, w 1,2 na linii cięcia smok chiński kroczacy o barwach zmiennych pól, w towarzystwie dwóch gwiazd sześcioramiennych złożonych w pozycji lewego i prawego kąta głowicy o barwach zamiennych pól. W 2,3 na linii cięcia puma krocząca zwrócona w lewo o barwach zmiennych pól ponad gwiazdą sześcioramienną złożoną na cięciu w pozycji podstawy o barwach zmiennych pól. Klejnot, z ozdobnej korony czerwonej z sześcioma złotymi gwiazdam,i na zawoju srebrno-czerwonym, wyrastają na wprost dwa łabędzie skrzydła cięte w pas na wysokości 2/3 w brawach zmiennych, czerwono srebrnych, srebrno czerwonych, pomiędzy nimi karawela złota o białych żaglach na wprost. Na wstędze pod tarczą umieszczono dewizę: In Sapientia Vires.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji znaku własnego Stefański dokonano dnia 17 listopada Roku Pańskiego 2011 na wniosek Pana Tomasza Stefańskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Niniejszym potwierdza się, że dnia 6 stycznia Roku Pańskiego 2011 herb własny Stefański został zarejestrowany pod numerem 281211 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże roli herbowej

Autor

Brak danych