Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Widerkiewicz

Blazon

W zielonym, ze skraju tarczy w obszarze podstawy, wyrastają zbrojne ręce w barwie niebieskiej, trzymające: z prawej, trzy srebrne błyskawice w wachlarz, skierowane ku górze, z lewej, srebrny, podwójny lotaryński krzyż kulowy. Klejnot: na zielono-srebrno-niebieskiej nałęczce, krzyżem w skos, dwa młotki, lewy murarski, prawy szewski, o niebieskich obuchach i czarnych trzonkach, które ograniczają na nich złożony fronton świątyni (klasztoru Salezjanów z Lutomierska) Labry: w barwach przemiennych, zielono-niebiesko-zielone podbite srebrem. U dołu na wstędze maksyma Honor i Ojczyzna.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Zbrojne rękawice wskazują, że Fundator jest wojskowym. Jedna rękawica trzyma pęk błyskawic, co jest symbolem jego działalności w łączności wojskowej. Fundator jest także krótkofalowcem. Druga rękawica trzyma krzyż karawakę. Jest to symbol walki z epidemią, ponieważ Fundator pomagał przy epidemii Covid. Ponadto krzyż w takiej formie stoi w jego rodzinnym mieście Lutomiersk. Skrzyżowane młotki w klejnocie to młotek szewski i murarski. Wskazują na fakt, że szewcami w Lutomiersku byli jego ojciec i dziadek. Dziadek Fundatora pomagał ponadto przy renowacji klasztoru Salezjanów w Lutomiersku, stąd młotek murarski oraz sylweta frontonu kościoła klasztornego Salezjanów (uwaga, nie mylić z podobnym kościołem parafialnym!) w Lutomiersku, który wyłania się ze skrzyżowania młotków. Klasztor tutejszy to także jeden z symboli miasta Lutomiersk, z którym silny związek czuje Fundator. Główne barwy herbu - zielona i srebrna, występują w herbie gminy Lutomiersk.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego dokonano na wniosek Szanownego Pana Mateusza Widerkiewicza pochodzącego z miejscowości Łódź w województwie łódzkim. Wpisanie herbu do rejestru Polskiej Roli Herbowej, dokonano Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Widerkiewicz wywodzącej korzenie przodków z miejscowości Lutomiersk. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Mateusza Widerkiewicza, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Widerkiewicz.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Widerkiewicz, obrany i zarejestrowany został pod numerem 280124 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Autor

Koncepcja i wykonanie - Kamil Wójcikowski