Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Batory

Blazon

W czerwonej tarczy, pod srebrną głowicą ciętą w osiem wilczych kłów, kroczącyc srebrny Gryf trzymający przed sobą złoty łuk z napiętą cięciwą i takiej samej barwy strzałą. Klejnot: z czerwono-srebrnej nałęczki wyrasta srebrno uliścione drzewo na którym rozrzucone owoce wiśni, parami, po osiem sztuk z każdej strony, pod którym krzyżem w skos pędzel z kątownikiem ciesielskim w barwie złotej złożono. Labry: czerwone podbite srebrem. U dołu na wstędze dewiza, Fortes Fortuna Adiuvat.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Gryf to ulubione mityczne stworzenie Fundatora, który utożsamia się z pewnymi przypisanymi mu atrybutami wynikającymi z połączenia orła i lwa. Orzeł, król przestworzy, ma symbolizować ciągłe wznoszenie się poprzez  wyznawaną przez Fundatora ideę pracy nad sobą. Lew, symbol siły i odwagi, nawiązuje do cech charakteru Fundatora. Łuk symbolizuje łucznictwo, które jest pasją Fundatora. Drzewo wiśni to ulubiona roślina Fundatora. Kątownik ciesielski przypomina o zajęciach, jakimi parali się ojciec i dziadek ojczysty Fundatora, zaś pędzel uzdolnienia artystyczne obecne w jego rodzinie po stronie matki, które Fundator odziedziczył. Przewijająca się przez herb liczba osiem ma dla Fundatora specjalne znaczenie jako liczba szczęśliwa.

Fundacja

Rejestracji tego znaku herbowego w Polskiej Roli Herbowej, dokonał Szanowny Pan Kacper Batory pochodzacy z miejscowości Domaradz w województwie podkarpackim.

Rejestracja tego znaku herbowego, dokonano 08 października Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Batory wywodzących korzenie z miejscowości Domaradz w województwie podkarpackim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, Kacpra Batorego, męscy i żęńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Batory.

Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Batory, został zarejestrowany pod numerem 070923 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry,

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 09 października roku 2023.

Autor

Koncepcja i projekt graficzny - Kamil Wójcikowski.