Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Krauze

Blazon

W tarczy herbowej dzielonej w krzyż 1 i 4 srebrne, 2 i 3 czerwone. W ćwiartce 2 dzban niebieski z uchwytem, w ćwiartce 3 podkowa złota barkiem w dół, pomiędzy której ocelami złoty snop zboża w słup złożony. Labry w barwach na przemian, z prawej czerwono-złotych, złoto-czerwonych, z lewej niebiesko-czerwonych, czerwono-srebrnych. Klejnot sokół wznoszący się do lotu, trzymający w szponach miecz srebrny o złotej rękojeści.

Genealogia

Linia genealogiczna rodu Krauze wywodzi się od pierwszego znanego przodka wymienionego pod datą 1857 roku, niejakiego Marcina Karuze z miejscowości Ceculów Żytniewski. Ożeniony z Franciszką Krauze z domu Gruszyńska. Ze związku tego narodził się w roku 1887 Jan Krauze, który w miejscowości Nowa Brzeźnica dnia 20 października 1908 roku poślubił Katarzynę Szewczyk, urodzoną w 1883 roku w Miroszowach, córkę Mikołaja i Franciszki Szewczyk z domu Ziemba. Jedynym potomkiem po linii męskiej pozostał Antoni Krauze urodzony dnia 05 czerwca 1905 roku w Miroszowach dawny powiat radomszczański, województwo łódzkie. Krauze Antoni dnia 02 sierpnia 1941 roku w miejscowości Niepars (Niemcy) żeni się z Marianną Staszczyk, urodzona dnia 17 kwietnia 1921 roku w Kłobucku pod Częstochową, jako córka Piotra i Weroniki Staszczyk z domu Krawczyk. Oboje w styczniu 1940 roku wywiezieni zostali na przymusowe roboty do Niemiec. Ze związku tego przyszło na świat na terenie Niemiec, dwoje dzieci: Alicja urodzona dnia 14 kwietnia 1941 roku oraz Mieczysław urodzony dnia 05 lipca 1942 roku. Dnia 15 maja 1945 roku wrócili do kraju i osiedlili się w miejscowości Dębno Lubuskie. W Polsce z tego związku narodziło się dalszych 9-cioro dzieci, w tym: Zbigniew urodzony dnia 02 lutego 1950 roku, Halina urodzona 16 grudnia 1951 roku, Irena urodzona w 1953 roku zmarła 1953 roku, Danuta urodzona 21 marca 1954 roku, Antoni urodzony w 1955 roku zmarły w 1955 roku. Dalej Jerzy urodzony 21 grudnia 1956 roku, Irena urodzona 04 listopada 1958 roku, Wiesława urodzona 05 marca 1961 roku, Krystyna urodzona 26 kwietnia 1963 roku. Kontynuatorami rodu Krauze pochodzącymi z tego związku są: Mieczysław, Zbigniew i Jerzy Krauzowie. Mieczysław ze związku z Zofią Paź pozostawił syna Szymona urodzonego dnia 18 maja 1976 roku w Gubinie, który ze związku z Natalia Ławrzyniak pozostawił syna Radosława urodzonego dnia 03 lutego 2006 roku w Gubinie. Zbigniew ze związku z Teresą Zielińską pozostawił dwóch synów a mianowicie: Sebastiana urodzonego 04 października 1972 roku w Szczecinie oraz Rafała urodzonego dnia 28 października 1975 roku w Nowogardzie. Jerzy Krauze ze związku z Danutą Reszetnik pozostawił po sobie jednego syna Krzysztofa urodzonego 17 września 1993 roku w Stargardzie Szczecińskim.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Potwierdza się fakt fundacji herbu rodowego Krauze dokonanej przez Antoniego Krauzego. Herb ten będący w posiadaniu rodziny Krauze został udokumentowany wywodem genealogicznym w prostej linii od najstarszego znanego przodka, Marcina Krauze. Rejestracji herbu własnego Krauze dokonano na wniosek Zbigniewa Krauze. Do używania tego znaku herbowego uprawnieni są wszyscy bezpośredni potomkowie wywodzący się od wspomnianego Antoniego Krauze

Niniejszym ogłaszamy wszem i wobec że herb rodu Krauze został zarejestrowany pod numerem 221107 i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia.

Autor

Brak danych