Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Dudnik

Blazon

W złotym, wyrastający z lewej strony podstawy tarczy, czarny uzbrojony niedźwiedź. W prawej uniesionej łapie, w pas ułożona srebrna szabla o złotym jelcu.W lewej, srebrne, otwarte nożyce. Klejnot – z czarno złotej nałęczki wyrasta srebrny jeleń o złotych rogach z wbitą w plecy złotą strzałą. Pod pachą trzymający dzban, otworem w skos ku dołowi, z wylewajacą się wodą. W prawej łapie złoty precel ,wsparty na dzbanie. Labry – czarne podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Jeleń ze strzałą oraz dzban z wylewającą się wodą oznaczają prapradziadka i praprababkę herbownego. Dzban z wodą to symbol Woroneża i Obwodu Woroneskiego w Rosji, z którego wywodził się prapradziadek. Jeleń ze strzałą to symbol Kozaków Dońskich, z których pochodziła praprababka. Precel wskazuje na pradziadka Fundatora, który był z zawodu piekarzem. Czarny niedźwiedź to element herbu Tomaszowa Mazowieckiego, w którym mieszka herbowny. Nożyce i szabla trzymane przez niedźwiedzia nawiązują do ojca herbownego, który był krawcem i wojskowym. Specjalne znaczenie ma krzyżyk zawieszony na hełmie, wskazujący na istotną rolę wiary katolickiej w rodzinie herbownego.

Fundacja

Fundacji znaku rodowego rodziny Dudnik dokonano dnia 09 maja Roku Pańskiego 2019, dla Pana Mateusza Mariusza Dudnika. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Znak ten ma pozostać jako symbol tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdza się że herb własny rodziny Dudnik, został zarejestrowany pod numerem 030519 w roli herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Autor

Koncepcja symboliczna i wykonanie - Kamil Wójcikowski.