Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

El Kabir

Blazon

Okrągła, czerwona tarcza herbowa z szeroką zieloną bordiurą, na której złożone są na przeciw siebie, dwie w słup, dwie w pas, okrągłe tarczki czerwone, z zielonym znakiem berberyjskim: dwie połutoczenice, zwrócone do siebie barkami, połączone pionowym pałąkiem. Na środku, dwa skrzyżowane, pałaszami ku górze, czarne arabskie miecze, ponad zieloną pięcioramienną gwiazdą. Ponad mieczami napis arabski pochwalający imię Allacha. Jako klejnot orzeł złoty z rozpostartymi skrzydłami zwrócony w prawo, trzymający w dziobie małą czerwoną tarczkę z takim samym znakiem berberyjskim.

Genealogia

Ród El Kabir pochodzi z Maroka. Najstarszym znanym przodkiem jest Mohamed El Kabir I urodzony około 1898 roku, posiadacz ziemski, ojciec Mahameda II El Kabir urodzonego w Temsamane dnia 16.04.1928 roku, także posiadacz ziemski i starszy przedstawiciel społeczności wiejskiej (wójt). Jego potomkiem jest M’hamed III El Kabir urodzony 01.07.1952 roku w Temsamane. Syn jego, Farid El Kabir urodzony dnia 08.09.1978 roku także w Temsamane, elektrotechnik, zamieszkały w Niemczech.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w styczniu roku 2007. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 240107 dokonano na wniosek Farida El Kabir. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu.

Autor

Brak danych