Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kowalski

Blazon

Tarcza w słup, w barwach złoto-czarnych. W złotym, siedmiokrotnie dzielonym w pas, o barwach złoto- czarnych, złożono dwie podkowy czerwone w słup, barkami ku sobie. W czarnym, kroczący złoty Gryf. Klejnot, pomiędzy dwoma czerwonym orlimi skrzydłami złoty cyrkiel, dłuto i pędzel. Labry czerwone o zakończeniu liliami, podbijane złotem.

Genealogia

Fundator swoje korzenie wywodzi z terenów Zagłębia Staropolskiego (w linii ojca – po mieczu), gdzie przodkowie zamieszkiwali te tereny od kilkuset lat, trudniąc się rozmaitymi zawodami tj. kowalstwo, bednarstwo, rolnictwo, sadownictwo, górnictwo, sztuki artystyczne. Nazwisko fundatora pochodzi od zawodu kowala i jeszcze w ubiegłym wieku było zapisywane pod dwoma wersjami jako Kowalski i Kowalczyk, o czym świadczą dokumenty akt własności posiadanej przez nich ziemi oraz metryki parafialne. O przodkach istnieje przekaz ustny jak i dokumenty potwierdzające ich pochodzenie. Najstarszymi znanymi przodkami rodu (po mieczu) są Piotr Kowalski i Antonina Kowalska (oboje urodzeni w Pakułach w 1845 roku). Piotr i Antonina mieli syna Mateusza Kowalskiego (ur. 18.02.1875r. w miejscowości Pakuły – zm. 03.04.1925r. w tej samej miejscowości), który ożenił się z Marianną Kowalską również z miejscowości Pakuły ( jej data narodzin oraz śmierci nie jest znana). Kolejnymi przodkami byli Władysław Kowalski (ur. 29.08.1902r. w miejscowości Pakuły – zm. 05.03.1983r. w miejscowości Zychy) i Katarzyna Kowalska (z domu Ruszkiewicz, ur. 14.03.1905r. w miejscowości Zychy – zm. 06.02.1974r. w tej samej miejscowości). Władysław Kowalski był górnikiem, natomiast Katarzyna Kowalska posiadała wspólnie z mężem gospodarstwo rolne w Zychach. Kolejnym przodkiem był Tadeusz Kowalski (ur. 25.01.1939r. w miejscowości Zychy – zm. 13.11.2011r. w miejscowości Szczecin) i Celina Kowalska (z domu Ignatowicz, ur. 01.08.1939r. w miejscowości Parczew). Tadeusz Kowalski był znanym artystą rzeźbiarzem i poetą, którego prace są w stałych zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Stworzył ponad 150 płaskorzeźb z cyklu „Biblia dłutem czytana”, które pokazał na ponad 30 wystawach w Polsce i zagranicą. Na temat twórczości Tadeusza Kowalskiego powstał film dokumentalny w 2002r. produkcji Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie. Fundator Karol Gracjan Kowalski jest z wykształcenia architektem. W 2012r. Ukończył Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie na kierunku Architektura i Urbanistyka. Karol Gracjan Kowalski oprócz bycia projektantem zajmuje się również działalnością społeczną będąc inicjatorem kilku głośnych akcji kulturalnych na rzecz mieszkańców Szczecina.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Projektu znaku rodowego rodziny Kowalskich, zwanego herbem własnym, dokonano Roku Pańskiego 2012 według pomysłu szanownego Pana Karola Gracjana Kowalskiego. Niniejszym potwierdza się, że dnia 28 marca Roku Pańskiego 2014 herb własny został zarejestrowany pod numerem 280314 w roli herbowej Pierwszej Powszechnej Otwartej Księgi Herbowej Nova Heroldia i podany do publicznej wiadomości poprzez publikację w herbarzu tejże Wspólnoty Heraldycznej. Herb ten jak też symbolika figur i barw oraz ich układ i wymowa są zgodne z genealogią rodziny, etymologią nazwiska, pochodzeniem rodu jak i zawodami którymi trudnili się potomkowie jak też sam fundator herbu. Fundacja ta czyniona jest także w imieniu braci Krzysztofa i Artura. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz kultywowania tradycji rodzinnej. Uprawnieni do używania tego znaku herbowego są wszyscy potomkowie w linii męskiej zarówno pochodzący od fundatora herbu jak i jego braci Krzysztofa i Artura Kowalskich, oraz potomkowie w linii żeńskiej o ile zachowane zostanie nazwisko Kowalski.

Autor

Brak danych