Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Wilczek

Blazon

W czerwonej tarczy, pod złotą głowicą w kształcie skróconego klina na opak, wspartego na złotym słupie, głowę wilka w barwie czerwonej złożono, całość w towarzystwie dwóch złotych, skierowanych do siebie o podwójnych hakach w słup złożonych klamrach. Klejnot wyrastający czerwony uzbrojony wilk skierowany w prawo, trzymający pomiędzy łapami złotą sześcioramienną gwiazdę. Labry w barwach czerwono-złotych.

Genealogia

W najstarszych ustnych przekazach rodzinnych jest mowa o pokrewieństwie z hrabiami Wilczek, jednakze brak jest dowodów potwierdzających te przypuszczenia. Najstarsze dokumenty sięgaja wieku XIX i dotyczą pracownika magistratu w Raciborzu Ramualda Wilczka. Potomkiem Romualda i Eleonory Wilczek z domu Humbold jest Hiacynty Wilczek urodzony dnia 12.12.1899 roku w Cieszynie. W 1919 roku Hiacynty emigruje do Ameryki osiedlając się w Chicago. Tam żeni się w 1930 z Jenifer Schmitt z którą miał dwóch synów, Adama Stewena urodzonego w 1932 roku oraz Johna Abrahama urodzonego w 1933 roku. John umiera bezdzietnie. Ze związku małżeńskiego z Joanna Studnicką, Adam Stewen doczekał się potomka w osobie Stewena Adama fundatora herby własnego Wilczek.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu dokonano w październiku roku 2007. Rejestracji w Pierwszej Powszechnej Otwartej Księdze Herbowej Nova Heroldia pod numerem 161008 dokonano na wniosek Stewena Adama Wilczka. Do używania tego znaku herbowego upoważnieni są wszyscy potomkowie po linii męskiej pochodzący od fundatora herbu, jak też w linii żeńskiej jeśli zachowane zostanie nazwisko Wilczek.

Autor

Brak danych