Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Klamer

Blazon

Na srebrnej tarczy, czarna wypaczona klamra ciesielska, z lewa w skos, przełożona postacią stąpającego na czterech łapach brunatnego niedźwiedzia, ułożonego w prawo w skos. Klejnot, ramię zbrojne trzymające w dłoni ukorzeniony trójliść dębu. Labry, czarne podbite srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji tego znaku herbowego dokonano na wniosek rodziny Michała Klamera zamieszkałego w Tolkmicku, Roku Pańskiego 2022 dla rodziny Klamerów wywodzących swoje korzenie z miejscowości Tolkmicko w powiecie elbląskim. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Uprawnieni do używania tego znaku herbowego jest fundator i wszyscy bezpośredni potomkowie Janusza Klamer tak długo jak stosować będą nazwisko Klamer. Niniejszym potwierdzamy że herb własny rodziny Klamer, został zarejestrowany pod numerem 250422 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Norbert Wacławczyk, heraldyk i autor za zgodność heraldyczną.

Jelenia Góra, 28 kwietnia 2022 roku.

Autor

Brak danych