Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Williams

Blazon

W tarczy dzielonej w krzyż w srebrnym 1 i 4 czerwony krzyż maltański, w 2 i 3 czarna miskuła litery W, na której od góry pośrodku zaćwieczono srebrną różę o złotym hypancjum. Klejnot biała chorągiew kościelna o trzech latzach, na której godło Gorzowa Wielkopolskiego. Labry w barwach czerwonych podbitych srebrem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacji herbu własnego Williams dokonano dnia 2 listopada Roku Pańskiego 2016 pod numerem 201016. Intencją fundatora było kultywowanie tradycji rodzinnej. Fundacji i rejestracji herbu Williams dokonano na wniosek Waldemara Thomasa Williamsa w roli herbowej Nova Heroldia, będącej pod patronatem towarzystwa Polska Wspólnota Heraldyczna.

Uprawnieni do używania tego znaku herbowego zgodnie z wolą fundatora są wszyscy potomkowie w linii męskiej i żeńskiej tak długo jak używane będzie nazwisko Williams.

Za wiarygodność heraldyczną i zgodność genealogiczną, po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna roli herbowej Nova Heroldia.

Autor

Autorem projektu herbu heraldyk artysta plastyk, Dariusz Wiszniewski.