Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Grabowski

Blazon

Na zielonej tarczy, ponad trzema, półkolem złożonymi w podstawie trzema, złotymi liśćmi grabu, sylwetka stąpającego daniela. Klejnot: Półksiężyc złoty z obliczem, na którego barku wyrastają z prawa w skos, trzy złote liście grabu. Labry: Zielone podbite złotem.

Genealogia

Fundator herbu Józef Grabowski w prostej linii jest potomkiem najstarszego znanego protoplasty tej gałęzi, pradziadka Aleksandra Grabowskiego, którego synem był Jakub Grabowski ożeniony z Wiktorią. Z tego związku narodził się Józef Grabowski ojciec fundatora także Józefa Grabowskiego.

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Powyżej opisany herb został zarejestrowany dla rodziny Pana Józefa Grabowskiego. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych jak i przyszłych pokoleń. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Grabowskich został zarejestrowany pod numerem 060521 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry i podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego wizerunku w herbarzu tejże roli herbowej. Wolą fundatora, prawo używania tego znaku herbowego, oprócz niego, jego syna Wojciecha i jego potomków, rozszerza się na wszystkich innych męskich i żeńskich potomków pochodzących od Aleksandra Grabowskiego, tak dłiugo i tak daleko jak stosować będą nazwisko Grabowski.

Autor

Brak danych