Polska Rola Herbowa

Nova Heroldia

Kosiorek

Blazon

W czerwonym, w obszarze podstawy, z krawędzi tarczy wyrastają dwie złote, otwarte dłonie, podtrzymujące piętrowy złoty dom, ze spadzistym szarym dachem o zadaszonym wejściu i dwoma przybudówkami. Powyżej w obszarze głowicy, z lewa i prawa, dwa wieńce laurowe otaczające: prawy dwie obrączki złączone w ogniwo, z lewej miecz sztychem w dół. Wszystko w barwie złotej. Klejnot: na czerwono–złotej nałęczce dwa drzewa wiekowej sosny, pomiędzy którymi stąpa jeleń srebrny o złotych rogach. Labry: czerwone podbite złotem.

Genealogia

Brak danych

Legenda herbowa

Brak danych

Fundacja

Fundacja i rejestracja herbu nastąpiła dnia 14 czerwca Roku Pańskiego 2023 dla rodziny Kosiorek. Intencją fundatora jest próba przyczynienia się do wzmocnienia więzi w rodzinie oraz kultywowania jej tradycji. Znak ten ma pozostać symbolem tożsamości dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Uprawnionymi do używania tego znaku herbowego są: żona, wszyscy bezpośredni potomkowie fundatora, męscy i żeńscy, tak długo jak stosować będą nazwisko Kosiorek oraz według ustaleń zawartych w aneksie do tego aktu rejestracyjnego. Niniejszym potwierdzamy, że herb własny rodziny Kosiorek, został zarejestrowany pod numerem 120623 w Polskiej Roli Herbowej Nova Heroldia z Jeleniej Góry.

Za wiarygodność genealogiczną i heraldyczną po dokonaniu konsultacji i sprawdzeniu dostarczonych dokumentów potwierdza komisja heraldyczna.

Jelenia Góra, 16 czerwca 2023 roku.

Autor

Brak danych